สมุดการบ้านและแฟ้มสะสมผลงาน (อปท.)
สมุดการบ้านและแฟ้มสะสมผลงาน (อปท.)

แชร์
แชร์

ISBN : 8859281710717

ชื่อชุด : สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อกลางในการพัฒนาเด็กร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ประกอบด้วยสมุดการบ้าน 40 กิจกรรมสำหรับการเรียน 1 ปี (40 สัปดาห์) ให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง โดยเนื้อหาสอดคล้องกับสาระที่เด็กเรียนรู้ที่โรงเรียน พร้อมแบบประเมินและสื่อสารระหว่างบ้าน-โรงเรียน มีแฟ้มสะสมผลงานเพื่อรวบรวมผลงานเด็กแสดงพัฒนาการตลอดปี เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB