Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อ Cubetto (คิวเบตโต)

ชื่อผู้แต่ง : HK classroom

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เริ่มต้นเรียนรู้ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล และทิศทาง ด้วยการโค้ดหุ่นยนต์ไม้อย่างง่าย ๆ แบบไร้หน้าจอ เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการเล่น สนุกสนานไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking Skills) และเตรียมตัวไปสู่การเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง