แบบฝึก FULL STEAM ป.2 เล่ม 3 ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึก FULL STEAM ป.2 เล่ม 3 ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ

ชื่อชุด : ชุดสื่อ FULL STEAM ป.2

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิพงษ์ พงษ์วร

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดแบบฝึกส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM Education เรื่อง ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง