สมุดกิจกรรม KiD Safe คิดไวป้องกันภัยใกล้ตัว
สมุดกิจกรรม KiD Safe คิดไวป้องกันภัยใกล้ตัว

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด KiD Safe คิดไวป้องกันภัย ใกล้ตัว

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ส่งเสริมทักษะชีวิต ฝึกทักษะการคิด การสังเกต คาดเดาสถานการณ์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา หรือขอความช่วย เหลือ สร้างทัศนคติที่ดี ในการเคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น ผ่านสมุดกิจกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB