หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน ลากเส้นหัดคัด ก-ฮ
หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน ลากเส้นหัดคัด ก-ฮ

แชร์
แชร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สนุกกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนจากง่ายไปยาก บูรณาการเข้ากับกิจกรรมศิลปะที่เหมาะกับช่วงวัยของการเรียนรู้ พร้อมพัฒนากล้ามเนื้อมือและความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือ-ตา รวมถึงพัฒนาทักษะการฟัง การเห็น การจำ และการจำแนก ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะอ่าน-เขียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB