ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649148292

ชื่อชุด : ชุดงบเรียนฟรี 200 บาท (สมรรถนะ 6 เล่ม) อ.2

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2 ครบ 4 สาระฯ ครบ 40 หน่วย เสริมสมรรถนะปฐมวัย พร้อมแผนฯ สื่อดิจิทัล และกิจกรรมพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐานเตรียมพร้อมการคิดขั้นสูง 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิด อ.2 (4 เล่ม) :ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย'60 เสริมสมรรถนะ 7 ด้าน สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของเด็ก : ตัวเด็ก บูคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก พร้อมแผนฯ ที่อิงการเรียนรู้ตามขั้นตอนแบบ BBL พร้อม หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน Coding (Unplugged) & STEM อ.2 (1เล่ม) ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ เน้นกิจกรรมฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และหนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่านภาษา อ.2 (1เล่ม) ปูพื้นฐานการใช้ภาษาผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ กิจกรรมฝึกคิดจดจำคำพื้นฐานเชื่อมโยงประโยค คำคล้องจอง คำกลอน เรื่องสั้น นิทาน พัฒนาสู่การ สื่อสารได้อย่างเข้าใจผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทุกเล่มมีสื่อดิจิทัลเพิ่มสีสันการสอนให้สนุก ง่านต่อการจดจำของเด็ก ๆ เพียงสแกน QR Code ในเล่ม

หลักสูตร : ปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB