สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ชุดบัตรภาพ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ชุดบัตรภาพ

ISBN : 8859422807986

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ชุดบัตรภาพช่วยให้เด็กรู้จักชื่อและรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยใช้ภาพเพื่อเชื่อมโยงและทำให้เด็กสามารถจดจำพยัญชนะได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยบัตรภาพ จำนวน 8 - ใบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง