ชุด กระดานไม้เสริมทักษะ
ชุด กระดานไม้เสริมทักษะ

แชร์
แชร์

ISBN : 8859281714555

ชื่อชุด : ชุด กระดานไม้เสริมทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

- เริ่มต้นเรียนรู้การอ่านเขียน และการคิดคำนวณ - เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทั้งช่วงเสริมประสบการณ์และเกมการศึกษา- เหมาะสำหรับมุมภาษา ฝึกประสมคำและเข้าใจสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ต่างๆ ได้ตามความสนใจบัตรโจทย์มี 40 กิจกรรม (20 ใบ) ประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ 10 กิจกรรม โจทย์ภาษาอังกฤษ 10 กิจกรรม และโจทย์ภาษาไทย 20 กิจกรรมวิธีเล่น : จัดเรียงแผ่นไม้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ ตามบัตรโจทย์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรือสร้างคำต่างๆ ด้วยตนเองส่วนประกอบภายในชุด :1. กระดานไม้ แบ่งช่องสำหรับวางแผ่นไม้ 4 แถว ขนาด 35 x 22 x 2 ซม. มีขาตั้งพับเก็บได้2. แผ่นไม้ขนาด 4 x 4 x 1 ซม จำนวน 66 ชิ้น สกรีน 2 ด้าน โดยแบ่งสีตามประเภท ดังนี้ : พยัญชนะไทยใช้สีฟ้า สระไทยใช้สีเขียว วรรณยุกต์ไทยใช้สีส้มตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้สีแดง ตัวเลขใช้สีดำ และสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ใช้สีชมพู- บัตรโจทย์ขนาด A5 กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิว จำนวน 20 ใบ บรรจุซองแก้วฝากาว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB