แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 7-9 ปี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 7-9 ปี

ชื่อชุด : BrainUp

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านเรื่อองราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง