กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 (สื่อประจำตัวผู้เรียน)
กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 (สื่อประจำตัวผู้เรียน)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อประจำตัวเด็ก จากชุด STEM คิดเป็นกระบวนการ เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติ บันทึกข้อมูลด้วยการวาดภาพ เล่นเกม ออกแบบและประเมินผลงานด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB