×
ราคา 550 บาท

สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – สิ่งต...

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Basic

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Advanced

ราคา 300 บาท

คู่มือครู micro:bit in Action - Advanced...

ราคา 295 บาท

หนังสือกิจกรรม Python in Action

ราคา 250 บาท

คู่มือครู micro:bit in Action - Basic Up...

ราคา 218 บาท

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

ราคา 218 บาท

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

ราคา 218 บาท

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.3

ราคา 200 บาท

ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีเทา

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีส้ม