×
ราคา 3650 บาท

ชุดสื่อฯ กิจกรรม AutoBot in action V.2 s...

ราคา 3950 บาท

ImaginationKit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนกา...

ราคา 3950 บาท

Creature Creator Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกร...

ราคา 4200 บาท

Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐ...

ราคา 4300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 4500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6550 บาท

Crazy Scientist Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระ...

ราคา 10500 บาท

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อ...

ราคา 10500 บาท

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้...

ราคา 12000 บาท

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้...

ราคา 12700 บาท

Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษ...