×
ราคา 4300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 2200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 8350 บาท

ชุดสื่อ Turtle Coding เพื่อการเรียนรู้วิ...

ราคา 450 บาท

คู่มือครู วิทยาการคำนวณ micro:bit in Act...

ราคา 550 บาท

คู่มือครู วิทยาการคำนวณ micro:bit in Act...

ราคา 195 บาท

หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding...

ราคา 195 บาท

หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding...

ราคา 195 บาท

หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding...

ราคา 195 บาท

หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding...

ราคา 195 บาท

หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding...

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...