×
ราคา 42 บาท

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ เทคโนโลยี (วิทยากา...

ราคา 42 บาท

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน เท...

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 125 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 125 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 125 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 295 บาท

หนังสือกิจกรรม Python in Action

ราคา 145 บาท

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

ราคา 155 บาท

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

ราคา 195 บาท

หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding...