×
ราคา 1950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...

ราคา 4500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 1295 บาท

micro:bit v2 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อก...

ราคา 850 บาท

สื่อแผนที่ สนุกโค้ด สนุกคิด – เรื่องราวเ...

ราคา 3600 บาท

Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุ่นอัดเสี...

ราคา 3650 บาท

ชุดสื่อฯ กิจกรรม AutoBot in action V.2 s...

ราคา 17580 บาท

Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพ็ก) ชุด...

ราคา 4200 บาท

Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐ...

ราคา 1950 บาท

บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

ราคา 218 บาท

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.3

ราคา 218 บาท

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...