×
ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Advanced

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Basic

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 118 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 125 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 125 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 125 บาท

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

ราคา 295 บาท

หนังสือกิจกรรม Python in Action

ราคา 95 บาท

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Bas...

ราคา 110 บาท

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Adv...

ราคา 250 บาท

คู่มือครู micro:bit in Action - Basic Up...