×
ราคา 4300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 4200 บาท

Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐ...

ราคา 3950 บาท

ImaginationKit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนกา...

ราคา 3950 บาท

Creature Creator Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกร...

ราคา 3650 บาท

ชุดสื่อฯ กิจกรรม AutoBot in action V.2 s...

ราคา 3600 บาท

Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุ่นอัดเสี...

ราคา 3255 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดต่อขย...

ราคา 3255 บาท

Tinker Kit (ทิงเกอร์ คิต) ชุดสื่อฯเพื่อส...

ราคา 3250 บาท

Inventor Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด...

ราคา 2200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 1950 บาท

บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

ราคา 1950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...