×
ราคา 4500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 4960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-...

ราคา 4960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4-...

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6550 บาท

Crazy Scientist Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระ...

ราคา 7100 บาท

Makedo (เมกดู) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการ...

ราคา 10500 บาท

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อ...

ราคา 10500 บาท

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้...

ราคา 11500 บาท

ชุด Play N Grow : วิศวกรน้อย

ราคา 12000 บาท

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้...

ราคา 12700 บาท

Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษ...

ราคา 17580 บาท

Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพ็ก) ชุด...