×
ราคา 4750 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต...

ราคา 4800 บาท

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูร...

ราคา 4900 บาท

ชุดสื่อปฏิบัติการโครงงานสร้างสรรค์อุตสาห...

ราคา 4960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-...

ราคา 4960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4-...

ราคา 4980 บาท

สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุด SMART LIP (...

ราคา 5040 บาท

Twig HOME ACCOUNT 2 years

ราคา 5155 บาท

ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น...

ราคา 5940 บาท

Active Programming Kit: Basic ชุดสื่อโคร...

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years

ราคา 6800 บาท

สื่อส่งเสริมนวัตกร Imagination Kit