×
ราคา 2730 บาท

Twig HOME ACCOUNT 1 year

ราคา 5040 บาท

Twig HOME ACCOUNT 2 years

ราคา 6300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years

ราคา 110 บาท

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action ระดับ...

ราคา 300 บาท

คู่มือครู micro:bit in Action ระดับ Adva...

ราคา 95 บาท

หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-STORY T...

ราคา 95 บาท

หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-GAME

ราคา 575 บาท

ชุด หนังสือและแบบฝึก "ของขวัญจากพ่อ...ชี...

ราคา 575 บาท

ชุด หนังสือและแบบฝึก "ชีวิตดีตามรอยพ่อ.....

ราคา 395 บาท

หนังสือกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์อุตสาหกรร...

ราคา 4900 บาท

ชุดสื่อปฏิบัติการโครงงานสร้างสรรค์อุตสาห...

ราคา 3255 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดต่อขย...