×
ราคา 4960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4-...

ราคา 350 บาท

Targeting Mathematics Work-Textbook Prim...

ราคา 350 บาท

Targeting Mathematics Work-Textbook Prim...

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.1-ป.3 เล่ม 1

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.1-ป.3 เล่ม 2

ราคา 4500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 1

ราคา 1950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 2

ราคา 4300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 2200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +