×
ราคา 14555 บาท

สื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดท...

ราคา 14500 บาท

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยากา...

ราคา 8350 บาท

ชุดสื่อ Turtle Coding เพื่อการเรียนรู้วิ...

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 4750 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต...

ราคา 4500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 4500 บาท

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้...

ราคา 4300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 2850 บาท

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิต...

ราคา 2200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 1950 บาท

บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

ราคา 1950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...