×
ราคา 12000 บาท

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้...

ราคา 17580 บาท

Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพ็ก) ชุด...

ราคา 3250 บาท

Inventor Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด...

ราคา 3950 บาท

Creature Creator Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกร...

ราคา 6550 บาท

Crazy Scientist Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระ...

ราคา 28000 บาท

ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกร...

ราคา 1350 บาท

Pocketful of Ideas Caed Deck แผ่นภาพแนวค...

ราคา 3950 บาท

ImaginationKit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนกา...

ราคา 10500 บาท

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อ...

ราคา 12700 บาท

Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษ...

ราคา 1750 บาท

Maker Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้าน...

ราคา 127000 บาท

ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแ...