×
ราคา 4500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 1950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...

ราคา 4300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 2200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 6200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 1295 บาท

micro:bit v2 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อก...

ราคา 295 บาท

หนังสือกิจกรรม Python in Action

ราคา 95 บาท

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Bas...

ราคา 250 บาท

คู่มือครู micro:bit in Action - Basic Up...

ราคา 110 บาท

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action - Adv...

ราคา 300 บาท

คู่มือครู micro:bit in Action - Advanced...

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Basic