ครูประถม แบบที่ใช่ ในใจ เด็ก

“ครูประถม” แบบที่ใช่ ในใจ “เด็ก”

 

ครูประถม

 

 

   ความทรงจำเกี่ยวกับครูประถมที่เด็ก ๆ ชอบ ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ครูจึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมของเด็กทั้งในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตอีกด้วย เมื่อเด็ก ๆ เรียนจบไป ความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับครูที่พวกเขาชอบจะอยู่ในหัวใจเด็กตราบนานเท่านาน

 

   ไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหน เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ครู” ก็ยังเป็นคนสำคัญที่ใกล้ชิดเด็กไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ มาดูกันว่า ลักษณะครูประถม 8 ประการ ที่เด็ก ๆ ชอบและอยากเรียนด้วยนั้น เป็นแบบไหนกันนะ?

 

ครูประถม อจท

 

   1. มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ คิดกิจกรรม จัดการเรียนการสอนนอกกรอบ อาจจะเพิ่มการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนที่แปลกใหม่ น่าสนุก ชวนติดตาม ให้เด็กได้คิดและลงมือทำด้วยตนเอง ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กอย่างเต็มที่
   2. ไม่ได้สอนแค่วิชาการในตำรา แต่สอดแทรกวิชาชีวิต ทักษะชีวิตอื่น ๆ ในแต่ละด้านที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัยเข้าไปด้วย มีการนำเรื่องราวที่อยู่ในกระแส รวมไปถึงเข้าใจความสนใจของเด็ก

 

ครูประถม อักษร

 

   3. มีความเข้าใจเด็ก เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเด็กในทุก ๆ เรื่อง
   4. มีความเป็นกันเอง จะทำให้เด็กกล้าซักถามเมื่อมีปัญหา หรือข้อสงสัย

 

ครูประถม Aksorn

 

 

   5. มีความเมตตาต่อเด็ก มีความยุติธรรม และเอาใจใส่ทุกคนโดยไม่ลำเอียง 
   6. อุทิศตนและเสียสละเวลา เพื่อสังเกตพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ว่าใครเป็นอย่างไร ขาดตรงไหนเพื่อเติมเต็มได้ตรงจุด

 

อักษร ครูประถม

 

   7. มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม อารมณ์ขัน จะช่วยลดความยากของการเรียนวิชานั้น ๆ ไปได้มาก เพราะจะทำให้เด็กอยากฟัง อยากติดตาม และอยากเรียนมากยิ่งขึ้น 
   8. มีความมั่นใจ แม่นยำในเนื้อหาวิชา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยเข้ากับปัจจุบันอยู่เสมอ

 

   การที่จะเป็นครูประถมในแบบที่ใช่ในใจเด็กนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ครูทุกคนจะเป็นกันได้ แม้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครู แต่หากทุกคนมีลักษณะ 8 ประการนี้ รับรองว่าเด็ก ๆ ต้องชอบและอยากเรียนด้วยแน่นอน  อีกทั้งเมื่อเด็ก ๆ เรียนจบไปความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับครูที่รัก ก็จะประทับอยู่ในหัวใจของเด็กตราบนานเท่านาน

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง