หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

แผนการสอน

หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Interactive English

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

ใบงาน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
20/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB