PowerPoint

date
29/02/2024

PowerPoint

date
29/02/2024

PowerPoint

date
28/02/2024

PowerPoint

date
28/02/2024

PowerPoint

date
28/02/2024

PowerPoint

date
28/02/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

date
28/02/2024

Lesson Plan

date
28/02/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

Lesson Plan

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

date
28/02/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Lesson Plan

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

date
28/02/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

Lesson Plan

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

date
28/02/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

Lesson Plan

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

date
28/02/2024
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB