หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.2

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
26/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB