หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

วันที่
20/06/2024
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.1

วันที่
20/06/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.1

วันที่
20/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB