หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

Active Learning

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

ใบงาน

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

PowerPoint

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
28/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.