หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

ใบงาน

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

PowerPoint

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB