หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเท...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม....

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเท...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเท...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...

วันที่
29/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.