หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5...

วันที่
20/09/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.