หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.4

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.4

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภ...

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.4

เฉลย

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป...

วันที่
20/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.4

แนวคำตอบ

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.4

วันที่
20/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB