หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
20/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.4

เฉลย

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

วันที่
20/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB