หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษา ป.5

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษา ป.5

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.4

เฉลย

แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.4

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.3

เฉลย

แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.3

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.1

เฉลย

แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.1

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.