หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4

เฉลย

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา...

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.