หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน ศิลปะ ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.1

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.4

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป....

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.4

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน สุขศึกษา ป.1

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
30/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
30/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB