หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

เฉลย

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย...

วันที่
25/05/2024
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.6

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการ...

วันที่
25/05/2024
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.5

เฉลย

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการ...

วันที่
25/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB