หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB