หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.4

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยากา...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทค...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.4

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB