หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.3

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.5

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.5

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.4

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.4

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.2

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.2

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
28/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.