หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.1

วันที่
23/06/2024
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

วันที่
23/06/2024
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

วันที่
23/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB