หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.4

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB