หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.6

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.2

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.2

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.2

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

วันที่
21/05/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.5

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
21/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB