หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

เฉลย

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

เฉลย

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

เฉลย

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

เฉลย

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

เฉลย

มมฐ.สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.4

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
06/12/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.