หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏ...

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป...

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป....

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
19/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

วันที่
19/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB