หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.6

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.5

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.6

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.5

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.6

วันที่
16/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.5

วันที่
16/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB