หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเท...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเท...

วันที่
22/07/2024
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

กิจกรรม Active Learning

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

วันที่
22/07/2024
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

กิจกรรม Active Learning

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB