หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป....

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB