หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.5

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB